Vijveronderhoud juli

Fotoalbum

  • De temperatuur van het vijverwater kan in juli al wel oplopen tot 20°C. Warmer water bevat minder zuurstof. Waterbeweging door middel van een vijverpomp of een luchtpomp kan een eventueel zuurstoftekort voorkomen. Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen nu ook meer behoefte aan voedsel. U mag dan ook rijkelijk voeren. Geef als afwisseling af en toe een paar regenwormen en wat voorgeweekte sla. Opgelet bij zeer warm weer. De vissen zijn dan erg actief en lijken altijd honger te hebben. Toch is het verkeerd hier altijd op in te gaan. Zeker op erg warme dagen moet u oppassen voor overvoederen want veel voeder geeft ook veel reststoffen en die kunnen het water te sterk belasten. Een luchtpompje kan zijn dienst bewijzen bij erg heet weer want het brengt zuurstof in het water.

  • Kort durende vertroebelingen van het vijverwater hoeven ons niet te verontrusten. Dit fenomeen komt ook voor in vijvers in de vrije natuur en is te wijten aan weersomstandigheden (regenachtig, onweer). 

  • In deze periode kunnen de lelies worden belaagd door de zogenaamde leliekever (zie ook de vijverkalender van juni). De larven van deze kevers tasten de bladeren van boven aan, met als gevolg bruine en snel afstervende bladeren. Probeer deze larven zo snel mogelijk te doden door ze plat te drukken of door de bladeren een dag onder water te duwen (met behulp van een gaas bijvoorbeeld).  Hoe eerder en consequenter u dat doet, hoe minder last u zult hebben want het diertje kent meerdere generaties per jaar.

  • Door een uitbundige groei van vooral de zuurstofplanten, kan er in de ochtenduren gemakkelijk een zuurstoftekort ontstaan. ’s Nachts wordt er namelijk geen zuurstof geproduceerd terwijl de planten wel zuurstof opnemen. Een luchtpomp biedt dan uitkomst.

  •  Hou in deze periode de waterhardheid en de carbonaathardheid goed in het oog. Test deze waarden en verhoog ze zo nodig met GH Plus en/of KH   Plus. 

  • Bij een langdurige droogte kan het waterniveau wel 3 cm per dag dalen. Het water is verdampt. Folievijvers kunnen nog meer water verliezen door de capillaire werking aan de randbeplanting. Water bijvullen doe je langzaam en voorzichtig. Het leidingwater is immers kouder en kan bij gevoelige planten een hevige shock geven. In de zomer kan zgn. waterbloei optreden: een overvloedige productie van microscopisch kleine algen. Ook bij natuurlijke vijvers treed waterbloei op door een teveel aan fosfaten en nitraten gedurende de zomermaanden. Toevoer van vers water kan helpen, of je wacht de eerstvolgende regendag af. Doen je waterlelies het nu niet goed dan kan je wat speciale waterplanten mest worden gegeven