November

Vijveronderhoud november

Een belangrijke periode voor vijveronderhoud is het najaar. Om een goede en heldere vijver te krijgen en te houden in het komende voorjaar is het van belang in het najaar uw vijver goed te onderhouden.

 

Verzorging van de planten

Verwijder afstervende plantendelen.

 

Waterlelies :

Volledig afgestorven plantendelen wegnemen. Zorg ervoor dat waterlelies niet kunnen bevriezen. Zet ze eventueel op het einde van de herfst iets lager in de vijver.

 

Oeverplanten:

Laten afsterven en daarna afknippen.

Laat dode stengels van vijverplanten staan of want deze zorgen bij een bevroren vijver voor lucht en gasuitwisseling. Dit is beter voor de koi en andere vissen. Voor een zwemvijver is het beter alle stengels af te knippen en het teveel aan planten te ruimen. Zo kunnen woekeraars in bedwang worden gehouden.

 

Drijfplanten:

Laten afsterven en daarna afknippen.

 

Zuurstofplanten:

Met rust laten.

 

Verzorging van de vissen:

De watertemperatuur neemt stilaan af en ook de activiteiten van onze vissen. Verminder daarom het voederen maar geef wel eiwitrijk voedsel zodat de vissen zich kunnen klaarmaken voor de komende winter. Zakt de watertemperatuur onder de 10 à 12 graden dan kan het voederen zeker gestopt worden. Niet winterharde vissen moeten tijdig binnengehaald worden om te overwinteren.

 

Als uw vissen zich het voorbije seizoen goed gevoeld hebben zullen we dat merken aan het visbestand. U kunt één zonnebaars in de vijver uitzetten om overbevolking tegen te gaan.

 

Onderhoud van vijverwater

Waterwaarden controleren en bijsturen indien nodig. Controleer zeker de totale water hardheid (GH), want dit is bij het ingaan van de herfst en de komende winter van groot belang.

 

In deze periode kan het noodzakelijk zijn dat er zuurstof (02) wordt toegediend. Micro-organismen zetten het nog aanwezige organische afval om en gebruiken hierbij zuurstof en geven koolstofdioxide af. De zuurstofplanten nemen minder koolstofdioxide op waardoor er ook minder zuurstof wordt vrijgegeven. Een beluchtingspomp kan hier een oplossing bieden.

 

Om te voorkomen dat er bladeren in de vijver waaien kunnen we voorlopig een opvangnet over de vijver spannen. Verwijder in ieder geval alle afstervende plantendelen. Inwaaiend vuil wegscheppen. Als er zich op de vijverbodem veel organisch materiaal bevindt, neem zoveel mogelijk weg. Dit voorkomt schadelijke gassen, zuurstoftekort en hinderlijke algengroei in het voorjaar.

 

Als u een UV-lamp heeft dan kan deze eventueel uitgezet worden.

 

Vijverpompen

Haal vijverpompen die in een ondiepe vijver staan er tijdig uit, maak ze schoon en berg ze vorstvrij op.

 

Wij van BT hoveniers zijn vijverspecialisten en helpen u graag als u vragen heeft. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Tijssen

November

Fruittuin in november

In november worden sommige fruitsoorten geoogst zoals de Kiwi’s. Het duurt vrij lang voordat u kunt oogsten van de Kiwiplant. Dit duurt veelal 4-5 jaar na de aanplant. Sommige variëteiten zijn nog later oogstbaar. De kiwi moet bij voorkeur zo laat mogelijk worden geplukt. Veelal bij voorkeur net voor of na de eerste lichte vorst, afhankelijk van het ras begin of half november. Dat zal dit jaar een stuk later zijn gezien het zachte novemberweer. Laat plukken geeft een hoger suikergehalte in uw kiwi waardoor ze dus zoeter zullen smaken.

Plukken van kiwi’s na de eerste nachtvorst.

De vruchten zijn nu rijk aan suikers en weerstaan daardoor de lichte nachtvorst. De talrijke bladeren geven een goede bescherming tegen de eerste nachtvorst. De bladeren zijn echter erg gevoelig voor nachtvorst en geven dan geen bescherming meer aan de vruchten.

Bij de pluk moet u de vruchtstelen zoveel mogelijk laten hangen. Deze overblijvende vruchtstelen zijn een goed hulpmiddel om de wintersnoei goed uit te voeren. De lange vruchtstelen zijn ook niet mooi bij de kiwivruchten en kunnen ook de vruchten kwetsen.

Sommige kiwirassen rijpen vroeger en zijn soms al bij de pluk te eten.

Vogelvraat is mogelijk als de vruchten niet op tijd worden geplukt.

Kiwi allergie?

Sommige mensen zijn allergisch voor het eten van de groene kiwi’s. Na verhitten van de kiwi zou het eten van groene kiwi’s geen problemen meer geven.

Fruitbomen, druiven

Een gewone (uitdunnings-)snoei kan u in november doen bij de aardbeiboom, bottelrozen, braambessen, frambozen, Japanse wijnbes en taybessen. Bij kruisbessen en trosbessen snoei je het overtollig hout weg.

Om nu steenfruitbomen te snoeien is het te laat! Verwijder NU alle verdroogde vruchten (mummies) in de bomen. Mummies zijn een besmettingsbron voor het volgende groeiseizoen.

Bij appel- en perenbomen kan u nu twee of drie “lichtverstorende takken” per boom wegzagen. Bij appelbomen moet u alle kankertakken verwijderen.

Neem nu enkele dikke of steil groeiende takken bovenin de bomen weg.

Te dikke takken nemen licht weg van het vruchthout lager in de boom. Het verwijderen van steil groeiende takken bovenin de boom is een belangrijk onderdeel van de snoei. Met een scherpe snoeizaag of takkenschaar gaat dit werk snel. Het overige snoeiwerk (snoei van het vruchthout) kan in de winter of in het vroege voorjaar (februari-maart) gebeuren.

Verwijder ook alle kankeraantastingen bij appelbomen, zodat er enkel gezonde takken overblijven. Indien u een scherpe snoeizaag gebruikt én snoeit bij droog weer, dan is een wondbehandeling meestal niet nodig.

 

Voorkom problemen door een juiste diagnose!

Inheemse fruitsoorten met pitten zijn appelbomen, perenbomen, kweeperen en mispelbomen.

Appelbomen

  • Parasieten: bladluizen, wollige bloedluis, fruitmot, appelzaagwesp, wintervlinder, …
  • Schimmels: echte meeldauw, schurft, vruchtboomkanker, ...
  • Andere: kaliumgebrek, kurkstip, glazigheid, bladvergeling, ...

 

Perenbomen

  • Parasieten: bladluizen, fruitmot, perenbladgalmijt (pokkenziekte), perenbladvlo, wintervlinder, perengalmug, boswants, …
  • Schimmels: roest, perenvuur (bacterievuur) en schurft.

 

Kweeperen

  • Parasieten: bladluizen, wintervorst (vooral Kwee C), wintervlinder, …

 

Niet alle vermelde problemen komen voor! Door het kiezen van een weinig gevoelig ras, de juiste standplaats en gepaste bekalking blijven de problemen beperkt!

Biodiversiteit

Zorg voor meer biodiversiteit door de aanleg van bloemenranden nabij uw fruitgewassen. Sommige plaaginsecten worden geparasiteerd door sluipwespen en roofwantsen die op die bloemenranden leven.

November

Tuintips november

Ondanks het zachte weer in het begin van deze maand, is november de maand voordat de winter weer invalt. Sneeuw en vorst kunnen ook deze maand nog uw tuin treffen. Zorg ervoor dat uw tuin in november klaar is om de winter in te gaan.

Vaste planten

Voor vaste planten geldt in het algemeen dat het beter is om de planten voor de winter niet tot de grond af te knippen. De plant vormt zo zijn eigen winterbescherming. Vaste planten overwinteren met hun wortels onder de grond en hebben het meest te lijden van uitdroging door vorst zonder sneeuw en wind. De afgestorven plantendelen zorgen dan voor enige bescherming. 

Sommige vaste planten dienen voor de vorst periode te worden beschermd om dood vriezen te voorkomen, doe dit met dennentakken en/of bladeren. Zorg er wel voor dat deze niet te lang blijven liggen in het voorjaar, want anders is de kans groot dat er schimmel en rotting gaat ontstaan wat weer schadelijk is voor de afgedekte plant.

Rozen:

De beste winterbescherming voor vaste planten en rozen is een pak sneeuw. Doch in ons land hebben we zelden een pak sneeuw voor de vorst en dat ook nog eens maanden blijft liggen. Aanaarden is dan een goed alternatief voor sneeuw. Aanaarden is het maken van een grondheuveltje om de voet van de roos. Dit heuveltje van 15-20 cm. kan gevormd worden om de voet door de om de roos liggende grond op te schuiven naar het hart van de roos. In de ontstane holten worden dan uitgewerkte stalmest of gedroogde koemestkorrels en/of compost gestrooid. In het voorjaar als de ergste vorst voorbij is of bij de voorjaarssnoei, wordt het heuveltje weggehaald en deze grond weer met de mest en compost gemengd.

Beter is echter om bij het aanaarden niet de grond te nemen die om de roos ligt, maar grond van elders aan te voeren, bijv. uit de moestuin. De opbouw van de lagen wordt dan niet verstoord en eventuele hoge wortels of haarwortels worden niet beschadigd. Als men bang is dat het bodemniveau op den duur te hoog wordt, kan de aangevoerde grond in het voorjaar weer teruggebracht worden. Heeft men geen stalmest en gebruikt men koemestkorrels, dan is het toch goed de grond te bedekken met compost, blad of fijngemaakt tuinafval om erosie tegen te gaan. Dit alles moet niet te vroeg gebeuren, omdat de rozen anders te veel verwend worden en juist teer en gevoelig kunnen worden. Eind november is meestal vroeg genoeg in ons land. Niet alleen bij geoculeerde rozen kan aanheuvelen bescherming bieden, ook rozen op eigen wortel worden door aanaarden beschermd, omdat in het midden van de struik de meeste ogen zijn. Die vormen de toekomst van uw roos

Klimrozen en stamrozen kunt u nu snoeien.

Gazon:

Maaien van uw gazon hoeft gelukkig niet meer. Laat het gras van uw gazon niet te kort de winter ingaan. Zorg ervoor dat er niet teveel blad op het gas blijft liggen in de winter. Een bedekking van 5-10% is maximaal, om schimmelvorming en aantasting aan uw grasmat te voorkomen.Het gazon mag nog eenmaal bemest worden met een hoog kalium gehalte voor de afharding voor het gazon.

Hebben er een tijdlang bladeren op uw gazon gelegen, belucht dan het gras door er met een spitvork of een riek in te prikken. Zo verbetert u het waterdoorlatend vermogen van uw gazon.

Slecht doorlatende plekken zijn makkelijk te herkennen: het water blijft er langer staan en het zakt slechts langzaam weg. Wacht tot het enigszins is opgedroogd, steek dan een riek zo’n 15 cm in de grond en wiebel dan heen en weer om de gaten groter te maken. Herhaal dit met tussenruimtes van 15 cm. Strooi hierna een mengsel van zand en aarde over het behandelde stuk gras en veeg het in de gaten. Dit bevordert de waterafvoer en voorkomt dat de gaten zich snel weer gaan sluiten.

Fruittuin:

In de eerste helft van november kunt u uw eigen gekweekte kiwi's, herfstframbozen en mispels oogsten. Boomlijmbanden worden nu aan de boomstammen vast gemaakt tegen het vleugelloze vrouwtje van de wintervlinder. Strooi onder uw fruitbomen en fruitstruiken een laagje compost, ca. 10 cm.

De maand november is de maand om een gewone dunningssnoei uit te voeren voor de aardbeiboom, bottelrozen, braambessen, frambozen, Japanse wijnbes en ook bij uw kruis- en trosbessen het overtollig hout wegnemen. Ook bij uw appel- en perenboom zware of steil groeiende takken wegnemen. Te zware takken nemen veel licht weg van het vruchthout lager in de boom.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen en genezen. Wondbehandeling is dan niet nodig.

Als u hulp nodig heeft bij het snoeien van uw fruittuin, BT hoveniers helpt u graag.

Vijver:

Zorg ervoor dat er zo min mogelijk afgevallen blad in uw vijver komt. Als er toch bladresten in uw vijver terecht komen verwijder deze dan want bladresten gaan rotten op de bodem. Het beste kunt u dus elke dag even het in de vijver gevallen blad verwijderen, dit gaat heel goed met een schepnetje.

Hetzelfde geldt voor reeds rottend blad of slib op de bodem, dit haalt u weg met een schepnet waar u eventueel, in het geval van fijn slib, een panty overheen kunt doen. Werkt u wel met hele rustige bewegingen zodat u het fijne slib niet door de hele vijver doet dwarrelen. Pas ook op dat u geen lekkage veroorzaakt als uw vijver is aangelegd met vijverfolie. Ook handig is een speciale vijverstofzuiger of slibzuiger.

Het is niet verstandig om jaarlijks de hele vijver leeg te pompen om de bodem schoon te kunnen maken. Hiermee verwijdert u niet alleen allerlei nuttige kleine waterdiertjes maar ook tast u daarmee de bacteriële huishouding in belangrijke mate aan en die is juist in de winter erg belangrijk. Daarnaast levert het veel stress op voor aanwezige vissen.

Snoei de waterplanten terug en verwijder de dode delen.

Vragen over uw tuin?

Heeft u vragen aangaande het onderhoud van uw tuin of kunt u wat hulp gebruiken, onze hoveniers zijn u graag van dienst!

Voor het maken van een afspraak kunt u de bel me terug knop gebruiken, u wordt direct gebeld of u kunt een belafspraak maken. Mailen kan altijd en binnen 2 werkdagen krijgt u een reactie.