De werkwijze voor het onderhouden van een bedrijfstuin of –terrein kan wezenlijk verschillen van dat van een particuliere tuin, we noemen een paar mogelijkheden

• Afhankelijk van de grote van het bedrijfsterrein kan het te onderhouden terrein in verschillende zones worden verdeeld. Hierbij kan verschil worden gemaakt in onderhoudsniveau's. Een entree partij vergt bijvoorbeeld meer aandacht dan een opslagterrein.
• De inzet van grotere en grovere machines bij grotere oppervlakten. Hierbij kunt u denken aan het borstelen of branden van de verharding tegen onkruid (zie foto) of het knippen van hagen van vele tientallen meters.
• Sneeuwruimen en ijsvrij houden van parkeerplaatsen en voetpaden.

Dus BT hoveniers zet afhankelijk van uw bedrijfssituatie daarvoor de beste mensen en machines in.

Lange termijn

Zoals al aangegeven beperkt onderhoud zich niet tot 1 jaar en sommige onderhoudswerkzaamheden behoeven niet ieder jaar te worden uitgevoerd.
Hierbij kunt u denken aan het terug zetten van beplanting om deze te verjongen of het opkronen van bomen.
Voordat met het onderhoud wordt aangevangen is het wel van belang dat de visie van de ontwerper en het gerealiseerde in stand wordt gehouden. Dat er duidelijkheid is over de functies van bepaalde beplantingselementen, denk aan de hoogtes van eventuele hagen.
Al deze aandachtspunten leggen wij vast voordat we beginnen met het onderhoud en vandaar ook dat wij bij voorkeur een lange termijn relatie met u aangaan.

Deze lange termijn relatie leggen wij dan ook bij voorkeur vast in een onderhoudsovereenkomst van minimaal 3-5 jaar. De reden hiervoor is dat de incidentele onderhoudswerken die dus 1x per 3 of 5 jaar plaats vinden ook direct vastgelegd worden voor uitvoering.

TIP: schrijf niet alleen uw gebouw en inventaris af maar ook uw bedrijfsterrein en beplanting. Hiermee creëert u financiële ruimte om herstel of verjongingswerkzaamheden uit te voeren.