Onze ervaring is dat bij het tuin- en terreinonderhoud bij instellingen de communicatie en het kunnen meedenken van groot belang is. De communicatie zowel met de technische of facilitaire afdeling als met de bewoners of andere betrokkenen.

Het meedenken en kunnen inleven in de bewoners en/of gebruikers wordt ook vaak door u op prijs gesteld. BT hoveniers voert niet alleen uit maar ontwerpt ook aanpassingen in bestaande situaties. BT hoveniers uw partner voor het beheer en onderhoud van uw tuin en terrein.

Planning

Wij van BT hoveniers vinden dat structureel onderhoud planmatig aangepakt dient te worden, dit doen wij onder andere door:

• U aan het begin van elk jaar een planning te geven zodat u weet wanneer wij welke werkzaamheden gaan uitvoeren. Door weersomstandigheden kan dit natuurlijk enigszins wijzigen doch dat communiceren wij dan met u. Op deze manier kunt u bij vragen van bewoners en gebruikers direct aangeven wanneer wij komen om de verwschillende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• De planning af te stemmen op het gewenste onderhoudsniveau.
• Als bewoners of gebruikers meehelpen in het onderhoud de planning ook daarop af te stemmen.

Structureel onderhoud beperkt zich niet tot 1 jaar maar vergt visie voor de langere termijn. Welke onderhoudshandelingen dienen over 5 jaar te worden uitgevoerd of elke 2 jaar?

Wij maken voor u inzichtelijk wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden opdat u na enkele jaren niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Wij van BT hoveniers denken graag vooruit en denken met u mee.

Communicatie

Naast een goede planning vinden wij communicatie met onze opdrachtgevers erg belangrijk. In het groeiseizoen komen wij veelal wekelijks om het gazon te maaien. Mochten er dringende aandachtspunten zijn voor het tuinonderhoud dan kunnen we daar aandacht aanbesteden tijdens de maaibeurt.
Voor de andere onderhoudswerkzaamheden is er een andere interval, daarbij is het prettig dat u weet wanneer we komen.

Wij informeren u via mail of telefoon wanneer wij komen en wie er komen. Op deze wijze wordt u in de gelegenheid gesteld om bepaalde zaken aan te geven zodat we die direct te kunnen uitvoeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond melden we ons weer netjes af bij de verantwoordelijke man of vrouw zodat die in de gelegenheid wordt gesteld om het gedane werk te controleren.

Ook zijn wij zo gewend om ieder jaar even een afspraak te maken om het uitgevoerde werk te evalueren en het komende jaar te bespreken.

Prijsvergelijk?

Wij van BT hoveniers werken met betrokken vakmensen die het werk niet alleen vakkundig maar ook vlot kunnen uitvoeren. We zijn er dan ook van overtuigd dat wij u een scherp financieel voorstel kunnen doen.

Op basis van uw eisen en wensen stellen we een op maat gemaakt financieel voorstel voor u op. Als wij de offerte hebben opgesteld maken we met u een afspraak om deze samen met u door te nemen. Op deze wijze kunnen wij direct een uitleg geven als daar behoefte aan is. Daarnaast vinden we de offerte op de post doen een beetje onpersoonlijk en wij bouwen ook graag aan een persoonlijke relatie.