Terreinverharding

Verharding van het bedrijfsterrein neemt veelal de meeste oppervlakte in beslag van het bedrijfsterrein. BT hoveniers adviseert en realiseert verschillende soorten van terreinverhardingen. Dit kan variƫren van stelconplaten tot klinkerverharding.

Algemeen

Waar het bij de terreinverharding om gaat is het fundament waarop deze wordt aangelegd. BT hoveniers adviseert op basis van het sonderingsrapport en/of genomen bodemmonsters voor de draagkracht van de bodem waarop uw terreinverharding op gerealiseerd dient te worden.
Wat hierbij ook van belang is, is dat er geen water op de verharding blijft staan. Hiervoor kunnen we gebruiken maken van de bekende straat- en trottoirkolken tot diverse lineaire afwateringssystemen. Hierbij kan afgewaterd worden op de aanwezige riool aansluiting of dient er direct te worden afgewaterd op het grondwater. Dit laatste komt hoe langer hoe meer voor in Nederland, dit is om uitdroging te voorkomen. Ook kunnen plantvakken een rol spelen in het afvoeren c.q. inzijgen van het regenwater van de verharding.

BT hoveniers kan op iedere situatie inspelen door de nodige kennis en kunde van de toe te passen materialen en systemen.

Parkeerplaatsen

Naast de algemene verharding vormen de parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel een belangrijk onderdeel in de terreininrichting. Parkeerplaatsen dienen niet alleen goed te worden ontwaterd doch ook kan schaduw een welkome aanvulling zijn van het parkeren. Hoe vaak is het niet dat met zonnig weer de auto in de volle zon veranderd in een kleine oven. Hoe fijn is het dan dat er een lommerrijke parkeerplaats aanwezig is waar personeel en bezoekers hun auto goed kunnen parkeren. BT hoveniers voor een onderscheidend en aangekleed bedrijfsterrein.

Voor dit alles geldt dat u maar 1x een eerste indruk kunt maken met uw bedrijfspand en terrein. BT hoveniers ontwerpt en adviseert bij het inrichten en realiseren van uw bedrijfsterrein. Bel of mail voor meer informatie.

TIP: schrijf naast uw gebouwen ook uw bedrijfsterrein af in een periode van 15-25 jaar. De afschrijvingstermijn is sterk afhankelijk van de gerealiseerde kwaliteit.