Werkwijze

 

Het beheren en onderhouden van een tuin en terrein voor een instelling verschilt sterk met dat van een particuliere tuin. Welke instellingen onderscheiden wij?

• Verzorgings- en verpleegtehuizen.
• Woonunits.
• Scholen.
Ieder van deze instellingen vergt een specifieke aanpak en aandacht van de uitvoerende mensen in het tuinonderhoud.

Verzorgings- en verpleeghuizen

De tuin vormt hierbij een wezenlijk onderdeel van de identiteit van het tehuis. De bewoners of patiënten kunnen in mindere of meerdere mate gebruik maken van de buitenruimte. Dit kan zijn op de verschillende terrassen, het kunnen wandelen door de tuin of er bepaalde activiteiten in doen. Deze activiteiten kunnen zijn voor ontspanning zoals een Jeu de Boules baan of een moes- of bloementuin of ruimte voor revalidatie.

De bewoners zijn veelal ook meer betrokken bij de tuin en de tuinbeleving vormt ook bij hen een wezenlijk onderdeel van hun woonplezier. Hierbij is het van belang dat de uitvoerende mensen daar bewust van zijn om vragen van bewoners te kunnen en willen beantwoorden. Ook kunnen bewoners participeren als vrijwilliger in het tuinonderhoud.

Denk ook aan voldoende zitplekken en verkoeling in de tuin. Zorg voor voldoende bomen en schaduwplekken zodat men ook met warm weer gebruik van de tuin kan maken.

Tuinonderhoud bij woonunits

Tegenwoordig zijn er vele woonunits waar mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. Hierbij is veelal ook een tuin aanwezig die deels onderhouden wordt door de bewoners.
Sommige werkzaamheden zijn voor deze bewoners vaak lastig uit te voeren en BT hoveniers stelt samen met u een aangepast tuinonderhoudsplan op.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gebruik en inzet machines.

Tuin- en terreinonderhoud bij scholen

Het terrein bij een school bestaat qua beplanting vaak uit wat grovere heesters, bomen en gazon. De gebruikers van de school hebben vaak minder belangstelling voor tuin en terrein. Wat belang hierbij is dat het zwerfafval minimaal wordt gehouden, dus voldoende afvalbakken welke regelmatig worden geleegd.

Leerlingen stellen wel de nodige zitelementen op prijs naast een goede fietsenstalling.

Ook kan het voorkomen dat een deel van het terrein als buitenles lokaal wordt ingericht. Hierbij kunt u denken aan een waterpartij, verhoogde plantenbakken en fruit en kruidenplanten.
Dergelijke tuinen kunnen voor de lessen biologie ondersteunend zijn. BT hoveniers denkt graag met u mee.