Werkwijze

Uw bedrijfsterrein vormt een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsgebouw.

Het is de overgang tussen uw terrein en het openbare gebied. Het geeft een indruk van uw bedrijf. Natuurlijk kijken wij als vakmensen anders naar uw bedrijfsterrein dan de gemiddelde bezoeker. Wellicht zijn wij wat kritischer of zien we te vaak punten voor verbetering. Hoe het ook zij BT hoveniers verzorgt en beheert uw terrein zodat u goed voor de dag komt en blijft.

Planning

Wij van BT hoveniers vinden dat structureel onderhoud planmatig aangepakt dient te worden, dit doen wij onder andere door:

• U aan het begin van elk jaar een planning te geven zodat u weet wanneer wij welke werkzaamheden gaan uitvoeren. Door weersomstandigheden kan dit natuurlijk enigszins wijzigen doch dat communiceren wij dan met u.
• Structureel onderhoud beperkt zich niet tot 1 jaar maar vergt visie voor de langere termijn. Welke onderhoudshandelingen dienen over 5 jaar te worden uitgevoerd of elke 2 jaar? Wij geven u onze visie op uw bedrijfstuin of –terrein zodat u na enkele jaren niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Wat betreft de financiële planning adviseren wij u om niet alleen uw bedrijfsgebouw af te schrijven maar ook uw bedrijfsterrein. De mate van afschrijving hangt af van:
• De kwaliteit van realisatie
• Het opvolgend onderhoud
Wij van BT hoveniers informeren en adviseren u graag.

Communicatie

Naast een goede planning vinden wij communicatie met onze opdrachtgevers erg belangrijk. Bij sommige terreinen komen wij maandelijks en dan is het wel fijn dat u weet wanneer we komen en wie er komt maar ook weer gaat.

Wij informeren u via mail of telefoon wanneer wij komen en wie er komen.
Op deze wijze wordt u in de gelegenheid gesteld om bepaalde zaken aan te geven zodat we die direct te kunnen uitvoeren.

Ook zijn wij zo gewend om ieder jaar even een afspraak te maken om het uitgevoerde werk te evalueren en het komende jaar te bespreken.

Offerte

Een goede prijs / prestatieverhouding is de basis voor een succesvol bedrijf, wij van BT hoveniers zijn ervan overtuigd dat wij u een scherp financieel voorstel kunnen doen om uw bedrijfsterrein optimaal te beheren en te onderhouden.

Op basis van de met u doorgenomen aandachtspunten maken wij een of meerdere financiële voorstellen. Wij kunnen namelijk op basis van verschillende onderhoudsniveau’s verschillende voorstellen aanbieden. Op deze wijze krijgt u inzage wat de financiële consequenties zijn bij de verschillende onderhoudsniveau’s.

Als wij de offerte hebben opgesteld maken we met u een afspraak om deze samen met u door te nemen. Op deze wijze kunnen wij direct een uitleg geven als daar behoefte aan is. Daarnaast vinden we de offerte op de post doen een beetje onpersoonlijk en wij bouwen ook graag aan een persoonlijke relatie.