Aanleg van uw zwemvijver

Zwemvijvers kan je grofweg in twee vormen verdelen:

 • organische vorm,
 • strakke vorm.

Uiteraard word bij de organische vorm wel een afgebakend zwemgedeelte gemaakt wat doorgaans weer een strakke vorm krijgt, dit om het schoon houden gemakkelijk te houden (zie kleine foto).Bij de aanleg komt nogal wat kijken. Nadat het ontwerp is gemaakt en de verschillende keuzes zijn gemaakt gaan we aan de slag. We spreken met u een start- en opleveringsdatum af. Er dient al snel vele tientallen kubieke meters grond te worden ontgraven en afgevoerd of elders in de tuin te worden verwerkt. Houdt u dus rekening dat er de eerste dagen wat zware machines aan het werk zijn die wat overlast kunnen geven.
Laten we vooraf even afspreken wie de buren informeert over de eventuele (geluids)overlast.

Na het grondwerk worden de verschillende wanden gemaakt. Dit kan zijn van bouwblokken of met grondtaluds. Voordat de folie wordt aangebracht zullen we eerst de bodem goed uitvallen en waar nodig stabiliseren.

Het kan ook zijn dat we onder de grondwaterspiegel uw zwemvijver moeten aanleggen, dan zullen we eerst een bouwput moeten maken die we droog kunnen pompen. Ook dit kan enkele dagen de nodige geluidsoverlast geven (denk aan de buren).

Zoals u op de foto's kunt zien onderscheiden wij 2 manieren om een zwemvijver aan te leggen:
1)   Met taluds van grond, waardoor dus schuine wanden.
2)   Met bouwblokke, waardoor strakke en rechte wanden.

Andere aandachtspunten zijn:
De filtratie word door de helofyten filter in combinatie met een mechanisch filter geregeld.
Uiteraard kan het percentage tussen deze twee verschillen waardoor de helofyten filter bijna volledig alles zuivert, tot de combinatie waarbij de helofyten meer als decoratie dienen ipv filter.

Helofyten filter

Hierin worden uiteraard planten aangebracht die onder moeilijke omstandigheden goed kunnen groeien, ze nemen de nitraten uit het water op waardoor deze geen voedingsstof kunnen zijn voor algen. Het helofyten gedeelte word onderin gevuld met een grove grind, hierin komt de drainage slang te liggen die de toevoer van het water verzorgt. Het restant van de filter ruimte word gevuld met een lava gesteente, dit is een poreuze steen die over veel oppervlakte beschikt waar gunstige bacteriën zich op kunnen vestigen. Voor deze helofyten filter is zuurstof tevens een belangrijke partner, dit zorgt namelijk in de bovenlaag voor bacteriën die de nitriet stoffen om kunnen zetten in nitraat, voedingsstoffen voor de planten.
Het water wat via de drainage slang word opgepompt gaat via een retour terug het zwemgedeelte in, op deze wijze word het water meermaals per dag door het filter gepompt, tevens zorgt dit voor een mooie verdeling van de warmte van het water.

Mechanisch filter

Het water word via 1 of meerdere bodemdrains aangevoerd naar de filter put, deze worden doorgaans weggewerkt onder een vlonder, zo is deze altijd snel en gemakkelijk te bereiken.
Dit kan een zwaartekracht of een druk gevoede filter zijn, afhankelijk van de grote en belasting van de vijver kan hieruit een keuze gemaakt worden. Voor de zwaartekracht opstelling is geen voor filter nodig, maar deze is wel wat arbeidsinteniever in het onderhoud. Een druk gevoede filter heeft wel een voor filter nodig, echter kan met deze opzet wel een grotere capaciteit worden behaald in een beperkte ruimte, tevens is deze filter aanzienlijk onderhoudsvriendelijker. Uiteraard word het water ook nog door een uv unit gepompt voordat het terug gaat naar het zwemgedeelte, deze lamp zorgt voor de afbraak van schadelijke stoffen en zal algengroei bestrijden.

Oppervlakte skimmer

Een skimmer dient ervoor om het oppervlakte water af tezuigen samen met het drijvend vuil zoals bladeren. Een skimmer kan in de zijwand van de zwemvijver geplaats worden of in het helofyten filter, uiteraard is de stand van de wind en de beweging van het water van grote invloed op de ideale plaats voor de plaatsing van de skimmer. Het water dat via deze skimmer wordt aangepompt wordt via een retour weer terug gebracht in het zwemgedeelte.

Voor- en nadelen zwemvijverbouw met grondtaluds

Laten we eerst beginnen met de voordelen, dat is wel zo prettig.
• Goedkoop en dat is altijd prettig.

De nadelen zijn:
• Het vergt veel ruimte.
• Het vergt meer grondverzet.
• Minder stabiel dan met bouwblokken.

Voor- en nadelen van een bouwkundige zwemvijver

Ook hier beginnen we eerst met de voordelen, te weten:
• Kan in kleine tuinen worden toegepast.
• Strakkere en stabielere afwerking.

Nadelen bouwkundige aanleg zijn:
• Duurder dan met grondtaluds.

Garantie

Zoals u van ons gewend bent doen we ons werk goed en daar staan we ook voor in. Daarom geven wij minimaal 1 jaar garantie op arbeid en materiaal. Op de folies die wij verwerken verstrekken wij de fabrieksgarantie van 25 jaar.
De beste garantie voor een goed functionerende zwemvijver is dat wij elk jaar 2x langs komen. Dat is voor de winter zodat het de vorst kan verdragen en in het voorjaar als alles weer op gang moet komen. Klik hier voor meer onderhoudsinformatie.

Wij doen u graag een voorstel hiervoor om jaren lang plezier van uw investering te hebben.