Aanleg van uw tuin

Als het ontwerp is gemaakt, door ons of door iemand anders, zal het geheel gerealiseerd moeten worden. Het aanleggen van een tuin is een proces dat stap voor stap gedaan wordt. Dat hierbij de volgorde van de juiste stappen van groot belang is spreekt voor zich.

Alles begint bij de bodem, het fundament van uw tuin. Kennis van de bodem is van belang voor de aanleg van de bestrating. Hoe stabiel is uw ondergrond? Welke planten gedijen het beste op de aanwezige grond? Onze kennis en ervaring staat borg voor een gewoon goede tuin.

Oplevering

Na de uitgevoerde werkzaamheden leveren wij samen met u de tuin op. Tijdens deze oplevering wordt alles secuur met u doorgelopen. Als er nog verbeterpunten zijn worden deze genoteerd en afgesproken wanneer en hoe dit verholpen wordt.

Ook kan het zijn dat sommige planten nog niet leverbaar zijn, dan wordt met u afgesproken wanneer deze worden nageleverd.

Garantie

Als wij uw tuin hebben gerealiseerd doen we dat natuurlijk onder garantie. Deze garantie houdt in dat we uw tuin een jaar lang begeleiden. Dit doen we door na de aanleg nog twee maal bij u lang te komen om alles te controleren. Dit doen we voor en na de winter. Hierbij doen wij u voor en leggen uit welke planten wel en niet gesnoeid moeten worden en op welke wijze. Dode planten geïnventariseerd en worden vervangen.
Is bestrating toch verzakt of opgevroren, dan leggen we deze opnieuw. Is de afwatering goed van de paden en het teras?

Tuinonderhoud

Om uw investering goed te doen groeien en in conditie te houden is na de aanleg van uw tuin het opvolgende tuinonderhoud van groot belang. Niet alleen het op de juiste wijze snoeien maar ook op het goede tijdstip, het onkruidvrij houden van de beplanting vooral in de eerste jaren na aanplant zijn de basis voor een goede ontwikkeling van de beplanting.

BT hoveniers staat u graag bij met het verstrekken van advies en/of de uitvoering daarvan. Na de tuinaanleg maken we daar graag aanvullende afspraken over.

Gallerij