Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en houdt uw investering in uw tuin en/of onroerend goed in stand, want laten we wel zijn met een tuin maakt u veelal een eerste indruk.

Wij onderscheiden een drietal afspraak mogelijkheden om uw tuin te onderhouden, te weten:

Onderhoud op aanvraag:

Opdrachtgevers die ons benaderen om incidenteel onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hierbij ligt het initiatief bij de opdrachtgever, hij/zij bepaald wanneer we komen, hoe vaak we komen en hoeveel tijd we mogen besteden.
Dit kan zijn het onkruidvrij maken van de tuin, het knippen van de haag en/of het schoonmaken van de vijver, of het aanvullen van de beplanting. Declaraties vinden dan achteraf plaats.

Regelmatig onderhoud zonder vaste overeenkomst:

Hierbij bespreken wij aan het begin van het jaar/seizoen dient te gebeuren. Hierbij bespreken we bij wie het initiatief komt ter liggen. Het kan zijn dat de opdrachtgever zelf ook onderhoudswerk in zijn/haar tuin wenst uit te voeren. Dan is het makkelijker voor opdrachtgever dat hij/zij het initiatief neemt en aangeeft wanneer wij dienen te komen en wat er uitgevoerd moet worden.
Ook kan het zijn dat wij vooraf aangeven wanneer we komen en dat de tijdsduur en de onderhoudshandeling sterk afhankelijk is van de eigen inzet van opdrachtgever. Zo bent u verzekerd dat wij regelmatig komen en u er verder geen omkijken naar heeft.
Zo heeft u geen vaste verplichtingen doch blijft u wel in beeld bij ons. Declaraties vinden dan achteraf plaats aan de hand van de gewerkte uren en geleverde materialen.

Onderhoud op basis van een onderhoudsovereenkomst:

Hierbij wordt vooraf per jaar aangegeven wanneer wij welke werkzaamheden gaan uitvoeren om dat onderhoudsbeeld wat u voor ogen staat te realiseren. Hierbij vinden de declaraties vooraf per maand plaats.
Werkzaamheden welke buiten de overeenkomst vallen worden apart geoffreerd en gedeclareerd, hierbij kunt u denken aan herstelwerk van toegebrachte schade aan beplanting of verharding.