Erfafscheidingen

De afmetingen van een tuin worden bepaald door zijn grenzen. Deze grenzen worden al dan niet duidelijk aan- of vormgegeven. Vaak moet in een kleine tuin de tuingrens zorg dragen voor de nodige privacy, hierom zal de erfafscheiding meestal hoger zijn dan 1½ meter.

De erfafscheiding kan bestaan uit bijvoorbeeld:
• hagen,
• kant en klaar hagen,
• houten schuttingen,
• metalen schuttingen.
• betonnen schuttingen,
• metalen matten met begroeiing,
• glazen bouwblokken,
• gemetselde muren,
• gelijmde muren,
• wilgen tenen,
• bamboematten,
• en nog veel meer.

Uw erfafscheiding is in veel gevallen ook meteen de erfafscheiding van uw buren. Daarom dient bij voorkeur in overleg met uw buren een gezamenlijke erfafscheiding te worden gekozen.

Natuurlijke erfafscheidingen

Hagen
Als hovenier brengen we natuurlijk eerst de levende haag onder uw aandacht. Hagen bieden een eenvoudige, doeltreffende en natuurlijke erfafscheiding welke veelal goedkoop is in aanschaf. Een nadeel kan zijn dat bij aanschaf, van klein plantmateriaal, u enkele jaren moet wachten voordat u de gewenste privacy heeft. Dit kunnen we enigzins ondervangen door te beginnen met een grotere haagplant. en helemaal ondervangen door een kant en klaar haag waarover hier onder meer.
Hierbij kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden waarbij deze in twee hoofdgroepen zijn te onderscheiden, te weten:
• groenblijvende hagen,
• bladverliezende hagen.

Groenblijvende hagen

Het voordeel van een groenblijvende blijvende haag is dat u zomer en winter privacy heeft. Afhankelijk van de grondsoort zijn er mogelijkheden met coniferen of groenblijvende heesters zoals hulst of olijfwilg. Hierbij kan de hulst extra sierwaarde geven door de aanwezigheid van bessen welke ook weer vogellokkend kunnen zijn.
Planten welke toegepast kunnen worden voor een groenblijvende haag zijn:
• Thuja - levensboom
• Cupressocyparis - bastaardcypres
• Taxus - venijnboom
• Phyllostachys - bamboe
• Prunus - portugese laurier
• Ilex - hulst

Deze planten zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en variëteiten. Vanaf 40 cm. Tot 400 cm. Hoog.

Bladverliezende hagen

Het voordeel van bladverliezende hagen is dat deze gedurende het tuinseizoen uw tuin de nodige privacy kunnen geven en dat u in de winter door de meeste bladverliezende hagen kunt kijken. Een ander voordeel is dat bladverliezende hagen veelal goedkoper in aanschaf zijn dan groenblijvende hagen.

Planten welke als bladverliezende haag kunnen worden toegepast zijn:
• Fagus - beuk,
• Carpinus - haagbeuk,
• Acer - esdoorn.
• Crataegus - meidoorn,
• Ligustrum - liguster.

Voor elke haag geldt dat u deze met regelmaat dient te onderhouden, dat is knippen. Sommige soorten groeien zo snel dat u zeker 3-4 maal per jaar de heggenschaar ter hand dient te nemen om een strak uiterlijk te behouden.
Wilt u dit niet en heeft u ruimte om een losgroeiende haag te maken (vroeger waren er houtwallen en beplantingssingels) dan zijn er vele mogelijkheden mogelijk.
U kunt hierbij denken aan planten zoals:

• Amelanchier - krentenboompje
• Cornus mas - gele kornoelje
• Corylus avellana - hazelaar
• Rosa canina - hondsroos
• Sambucus - vlier
• Ilex - hulst
• En nog vele anderen.

Ik adviseer ik u graag om een verantwoorde keuze te maken en u te adviseren met betrekking tot het onderhoud want met helemaal niks doen krijgt u nooit een haag.

Kant en klaar hagen

Ook hierbij zijn er vele mogelijkheden waarbij ik een tweetal wil noemen:
• Greenwall
• Kant- en klaar hagen

Greenwall
Greenwall® is een verzameling direct groene, zichtontnemende en of geluiddempende erfafscheidingen voor optimale privacy in uw tuin. Zoals de Greenwall 'Classic', een met groen begroeide kant-en-klare geluidswal, die rust en privacy biedt vanaf het allereerste moment. Of de Greenwall 'Compact', een geluidsscherm met dezelfde geluidwerende eigenschappen, maar zonder begroeiing en overal plaatsbaar, en de Greenwall 'Quick', een zichtwerend groen scherm, zonder geluidwerende functionaliteit.

Direct dicht, groen, geluiddempend en/of windkerend 100% privacy vanaf het moment van plaatsing. Geen doorkijk, lawaaioverlast of hinderlijke windvlagen in een tuin die omzoomd is door een product van Greenwall.

Natuurlijk milieuvriendelijk
De natuur en het (leef)milieu is steeds nadrukkelijker aandachtspunt voor gemeentes, provincies en weg- en waterbeheerders. Greenwall sluit daar goed bij aan; milieuvriendelijke, duurzame en natuurlijk groene producten, die voor een verbetering van het leefklimaat zorgen met natuurlijke uitstraling.

Mocht u nog meer willen weten, neemt u dan gerust contact met ons op via het reactieformulier. U ontvangt dan onze full-colour brochure met prijslijst.

Kant- en klaar hagen
De naam zegt het al een kant en klare haag waardoor u in een dag een volgroeide en dichte haag aanbrengt. U hoeft geen jaren te wachten en te snoeien, alles in 1x. Het systeem bestaat uit haagelementen van 1 meter lengte welke in hoogte kunnen variëren van 80 cm. tot 200 cm.

In verband met het gewicht van deze elementen dienen deze met behulp van een kraan te worden geplant.

Ook deze kant- en klaar hagen zijn te verkrijgen in groenblijvende en bladverliezende.

Groenblijvende zijn:

• Eleagnus - olijfwilg
• Ilex - hulst
• Phyllostachys - bamboe
• Prunus - laurier
• Taxus - venijnboom
• Trachelospermum - sterjasmijn
• Hedera - klimop
• Thuja - levensboom

Bladverliezende kant- en klaar hagen zijn:

• Acer - veldesdoorn
• Carpinus - haagbeuk
• Fagus - beuk en rode beuk
• Hydrangea - klimhortensia
• Parthenoisissus - wilde wingerd
• Wisteria - blauwe regen
• Campsis - trompetbloem
• Cornus - kornoelje
• Metasequoia - mamoetboom
• Vitis - druif

Al deze kant en klaar hagen kunnen het hele jaar door geplant worden, dus ook midden in de zomer. Deze kant en klaar hagen zijn ook leverbaar in speciale bakken voor dakterras of balkon.
Ook kunnen wij zorg dragen voor een (automatisch) watergeef systeem bij uw nieuwe aanplant.

Schuttingen

Schuttingen van hout
Als hovenier hebben we niet alleen verstand van planten en kunnen wij u uitgebreid adviseren over andere oplossingen om een passende erfafscheiding voor u te realiseren.
Schuttingen geven u direct privacy en zijn snel te plaatsen. Dit kan zijn in een hardhouten (FSC) schutting of een geïmpregneerde schutting. Hierin zijn vele kwaliteiten en uitstralingen te onderscheiden, ik adviseer u graag in deze.

Wat bij alle schuttingen van belang is hoe deze in de grond komen te staan, hierin kunnen we verschillende manieren onderscheiden.
• Houten paal direct in de grond,
• Houten paal op een betonanker,

Als een houten paal direct in de grond wordt geplaatst zal deze altijd gaan doorrotten. Dit rottingsproces bij geïmpregneerd hout bedraagt 10-25 jaar, afhankelijk van welke leverancier het hout wordt betrokken.
Voor hardhout ligt de doorrottingstijd tussen de 15 en 30 jaar, afhankelijk van de houtsoort en kwaliteit daarvan.
Als u niet wilt dat de schuttingpaal gaat doorrotten adviseer ik u om de houten paal op een betonvoet te plaatsen of met behulp van een betonanker te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om betonpalen toe te passen waar de houten schuttingdelen aan bevestigd worden.

Houten schuttingen kunnen ook worden voorzien van een kleurtje of kunnen worden opgevrolijkt met gekleurde motieven. Als u dit wilt doen is hiervoor wel speciale verf nodig afhankelijk van de houtsoort en of deze al dan niet is geïmpregneerd. Het toepassen van de verkeerde verfsoort kan u veel teleurstelling geven, ik adviseer u graag in deze.

Metalen schutting

Metalen schuttingen kunnen in velerlei soorten en maten worden gemaakt of als prefab worden aangeschaft. Ook kunt u in de metalen erfafscheidingen tekst of figuren laten uitsnijden, perforaties laten maken of anderszins.
Ook voor het plaatsen van metalen schuttingen dient de nodige zorg en aandacht te worden gegeven aan de metalen schutting paal qua verduurzaming.

Betonnen schuttingen

Ook het leveren en plaatsen van betonnen schuttingen verzorgt BT hoveniers voor u. De mogelijkheden hierin zijn velerlei en kunnen bestaan uit betonplaten met steenmotief, houtmotief e.d. Hierbij is wel overleg met buren wenselijk als deze ook tegen een mooie betonschutting willen aankijken want motieven zijn zo wel eenzijdig als tweezijdig verkrijgbaar. Ook kunnen betonschuttingen in combinatie met hout worden geleverd en geplaatst, ook in deze adviseer ik u graag.

Bouwkundige erfafscheidingen

Glazen bouwblokken
De veelzijdigheid van BT hoveniers komt ook tot uitdrukking in het brede scala waaruit wij u kunnen adviseren, glazen bouwblokken is een onderscheidende erfafscheiding.
De glazenbouwblokken zijn met verschillende motieven en kleuren te verkrijgen. Ik adviseer u graag meer over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Gemetselde muren
Gemetselde tuinmuren kunnen in velerlei soorten en maten worden gemaakt. Variërend van een halfsteens muur tot steens en meerdere steensmuren. Als het halfsteensmuren betreft dient u bij bepaalde hoogten en lengtes rekening te houden met het op regelmatige afstand plaatsen van steunberen. Voor elke tuinmuur geldt dat de fundering van groot belang is. De aanleg diepte en breedte van de fundering bepalen voor een groot deel de levensduur van uw tuinmuur. Door dit op een juiste wijze uit te voeren voorkomt onder andere u scheurvorming in uw tuinmuur. Ook de hardheid en kwaliteit van de metselsteen bepalen de levensduur van de tuinmuur. Ook kunt u met de voegen een extra toevoegen

Gelijmde muren
De mogelijkheden met gelijmde muurelementen zijn zeer uitgebreid en kunnen bestaan uit natuursteenstrips tot betonnen stapelbroodjes. Het spreekt voor zich dat bij een manshoge erfafscheiding de nodige aandacht dient te worden besteed aan de fundering en de onderlinge verbindingen. Ook kunnen gelijmde muren dienen als grondkering, afhankelijk van de hoogte kan hierbij het advies een constructeur van belang zijn, BT hoveniers draagt ook daar zorg voor.

Gecombineerde erfafscheidingen

Een erfafscheiding kan ook bestaan uit een combinatie van bouwmaterialen en beplanting. Een houten schutting met daartussen een beukenhaag of coniferenhaag om het geheel te doorbreken. Ook een combinatie tussen gesloten en open delen kunnen een erfafscheiding speels maken. Ook kan verlichting onderdeel uitmaken van de erfafscheiding. Naast hoog/laag en bouwmaterialen/planten kan er ook gevarieerd worden in diverse hoogten op uitzicht te houden op omgeving of anderzins.

De erfafscheiding maakt een belangrijk onderdeel uit van uw tuin en het eventueel te maken tuinontwerp. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden, graag tot ziens in uw tuin.