Sierbestrating

De sierbestrating maakt een belangrijk onderdeel uit van uw tuin, want u loopt er dagelijks over, met mooi weer zit u erop met uw tuinmeubels en last but not least u moet het onderhouden. Omdat het zo’n belangrijk onderdeel is en vaak het meest kostbare leg ik u bij deze u zoveel mogelijk uit opdat u de juiste keuze voor uzelf kunt maken en daarbij de voor- en nadelen duidelijk voor ogen heeft.

Het ingrediënt waar sierbestrating uit kan bestaan is te onderscheiden in 6 hoofdgroepen, te weten:
1 Betonstenen
2 Gebakken stenen
3 Natuursteen
4 Keramische tegel
5 Grind
6 Houten bestrating

Elke hoofdgroep heeft zo zijn eigen voor en tegens en elke hoofdgroep is weer onder te verdelen, doch dat leg ik u graag uit in een eventueel adviesgesprek. Ik zal de hoofdgroepen kort toelichten

Betonstenen

Voordelen betonnen sierbestrating
Betonnen sierbestrating is de goedkoopste sierbestrating zowel in de aanschaf van het materiaal als in het verwerken. Daarom ziet u het ook zoveel toegepast in de openbare ruimte, denk aan de 30x30 trottoirtegel en de betonklinkers voor de rijweg.
Betonnen sierbestrating is verkrijgbaar vanaf ca. €10,00 per m2.
Dit zijn de voordelen van beton, wat zijn de nadelen want ieder voordeel heeft een nadeel nietwaar?
Nadelen betonnen sierbestrating
De poriën grote van de betonstenen en klinkers en de ruwheid van het oppervlak zorgt ervoor dat betonstenen makkelijk vuil aantrekken. Dit vuil hecht zich ook makkelijk aan het beton en ook groene aanslag van mos en algen hecht zich makkelijk aan beton.
Dus als u mooie rode betontegels of betonklinkers heeft uitgezocht en ze worden verwerkt en u onderhoud uw bestrating niet regelmatig zijn ze over enkele jaren grijs/groen van kleur.
Daarnaast komt betonnen sierbestrating vaak onnatuurlijk over.
Om dit nadeel grotendeels op te heffen worden betonstenen vaak voorzien van een laagje gemalen natuursteen welke in de toplaag wordt verwerkt. Hiermee komt het prijsvoordeel van beton weer te vervallen want deze soort sierbestrating is weer duurder dan het basisproduct. Ook hier geldt dus alle waar naar zijn geld.

Gebakken sierbestrating

Voordelen gebakken sierbestrating
Door het bakproces heeft dit materiaal kleinere poriën waardoor het vuil zich vaak minder snel kan hechten of indringen in de steen. Vooral dit laatste is het grote voordeel ten opzichte van beton. De steen behoudt zijn kleur en zal met de loop der jaren vaak mooier worden. Gebakken sierbestrating is verkrijgbaar vanaf € 25,00 per m2.

Nadelen gebakken sierbestrating
Het is materiaal is duurder dan betonnen sierbestrating, een beperkt kleuren gamma en alleen verkrijgbaar in kleine afmetingen.
Ook de wijze van verwerking is iets duurder dan dat van betonstenen omdat kleine eenheden verwerkt dienen te worden.

Natuurstenen sierbestrating

Voordelen van natuurstenen sierbestrating
Dit is sterk afhankelijk van de soort natuursteen die u kiest, daarover vertellen we u graag meer tijdens ons adviesgesprek. In grote lijnen kunnen we zeggen dat natuursteen vaak een luxere uitstraling heeft als beton, de harde soorten minder of helemaal geen vuil aantrekken of dat er vuil kan intrekken, waardoor de onderhoudsinspanning minimaal is. Natuurstenen sierbestrating is verkrijgbaar vanaf € 25,00 per m2.

Nadelen natuurstenen sierbestrating
Een nadeel is dat het veelal duurder is dan betonstenen of gebakken stenen, doch dit is niet altijd het geval. Er zijn natuursteen soorten die goedkoper zijn dan betonstenen met een natuurstenen toeslag of als gebakken klinkers. Deze verschillen leg ik u graag uit in ons advies gesprek.

Keramische tegels

Keramische tuintegels zijn geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken. De tegels zijn bestand tegen alle weersomstandigheden, vorst, zuren en logen hebben geen effect op deze tuintegels. Daarnaast heeft de tegel een waterabsorptie van minder dan 0,5%. De tegels zijn kleur echt en hebben een anti slip laag van R10 en R11. Keramische tegels zijn alleen nog maar leverbaar in de afmeting van 600x600x20 mm. In verband met de geringe dikte dienen deze tegels altijd op een gestabiliseerde ondergrond te worden toegepast en met een voeg te worden gelegd, De voeg wordt altijd met een plastische voegmortel afgewerkt.

Deze tuintegels zijn ook uitermate geschikt voor plaatsing op een dakterras met gebruik van verstelbare tegeldragers.

Houten sierbestrating

Naast de verschillende stenen mogelijkheden voor uw sierbestrating is er ook de mogelijkheid om hout te gebruiken als bestrating. Dit kan zijn door middel van vlonders, hierover geven wij u meer informatie als u hier klikt.

Ook kunnen houtentegels worden toegepast in uw tuin. U dient er wel rekening mee te houden dat hout sneller slijt dan een stenen verharding. Ook heeft hout vaak meer onderhoud nodig en is de verwerking van steen wat complexer dan een stenen verharding.

Verwerken van sierbestrating

De wijze van verwerken van sierbestrating lopen sterk uiteen van zo simpel mogelijk op een laagje straatzand tot een diverse laagopbouw welke gestabiliseerd is en gevoegd sierstraatwerk. Zoals u kunt begrijpen lopen de prijzen hiervan sterk uiteen. Het maakt nogal wat uit of er een laagje straatzand van 5-10 cm. wordt gebruikt of een laag van 30-40 cm. dit vormt het fundament van uw sierbestrating en het plezier wat u er aan zal gaan ontleden, of niet. Wij van BT hoveniers gaan het liefst voor kwaliteit zodat u vele jaren plezier kunt hebben aan uw tuin en niet dat het na 2-3 jaar al gaat verzakken. Daarom leggen we u een klein beetje uit waar de verschillen in zitten en waar de prijsverschillen in zitten.

1 Ondergrond of cunet
Zoals al aangegeven vormt de opbouw van de ondergrond het fundament voor uw sierbestrating. Het begint met de dikte van het zandbed (het cunet)en de kwaliteit van het toegepaste zand.
Het zandbed moet een stabiele ondergrond bieden aan het straatwerk en daarom zeer goed worden verdicht, maar tegelijkertijd goed waterdoorlatend om concentratie van water te voorkomen. De belangrijkste factoren voor de kwaliteit van het zandbed zijn:
• afwatering van het cunet (denk aan vorst),
• afschot en dwarsprofiel van de verharding,
• gelijkmatige dikte van het zandbed,
• de korrelverdeling van het zand,
• het ontbreken van verontreinigingen,
• goede aanleg en verdichting.
Afhankelijk van het gebruik bepalen wij het funderingstype van het zandbed. Een oprit waar u dagelijks met uw auto overheen rijd zal een andere fundament nodige hebben dan een terras of een tuinpad waar u alleen overheen loopt.
Ook de soort bestrating bepaald hoe de ondergrond wordt opgebouwd. Voor gebakken stenen ka het beste een laag brekerzand worden toegepast om dat dit een stabieler zandbed geeft en een betere afwatering.

2 Kantopsluiting
Het straatwerk moet beschermd worden tegen verzakking door onvoldoende zijdelingse opsluiting van de verharding. De keuze van de opsluiting wordt sterk bepaald door de ondergrond, de omgeving en de verwachte belasting. Maar ook de esthetiek speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze. De oplossingen kunnen variëren tussen rollagen, betonbanden, metalen randen, tot gefundeerde constructies. Al wij een tuinontwerp voor u maken houden wij met al deze zaken rekening en zullen dit duidelijk vermelden in onze begrotingen.

3 Waterafvoer
Helaas kom ik nog vaak in tuinen waarbij de waterafvoer van de verharding en de gehele tuin niet goed is uitgevoerd. Het water dient altijd van de woning af te stromen, wat inhoudt dat de woning op het hoogste punt is gelegen in de tuin en niet het gazon of borders. Om het water snel te kunnen afvoeren wordt de bestrating onder afschot gelegd, dat houdt in dat op een horizontale lengte maar er een verticale maat wordt aangehouden. Dus op 1 meter straatwerk zal het straatwerk 1-3 cm. schuin aflopen. Als dit niet kan laten we het straatwerk aflopen naar een afwateringsput of een lineair afwateringsysteem.
Deze systemen voeren het water dan weer af via uw hemelwaterafvoer en als dat niet mogelijk is brengen wij ondergrondse afwateringskratten aan waardoor het hemelwater snel naar het grondwater kan worden afgevoerd.

4 Voegen van sierbestrating
Bestrating kan tegenwoordig ook worden gevoegd waardoor u geen last meer heeft van onkruidgroei in de voegen en mieren die het zand naar boven werken. Als u de bestrating wilt laten voegen dan kunt u het beste ook de ondergrond stabiliseren waardoor de voegen beter blijven zitten.
Het voegen kan met kleine bestratingsmateriaal en met grote tegels, ik vertel u graag meer.

Stabiliseren van de ondergrond
Het verstevigen van de ondergrond kan op verschillende manieren geschieden door:

1 Cement
Het toevoegen van cement in de bovenste laag in een verhouding van 1:15 tot 1:25 geeft een extra stabiliteit aan de ondergrond. Het cement wordt droog aangebracht en verdicht, de stabilisatie komt tot stand door indringend regenwater of sproeien van de bestrating na het leggen.

2 Ondergrondversteviger
Ondergrondversteviging is een cementgebonden product dat speciaal is ontwikkeld ten behoeve van het verstevigen van de ondergrond bij het aanbrengen van (sier-) bestrating. De speciale ondergrond versteviger is vele malen sterker als een cement toevoeging in het zandbed,
Door de uitgekiende samenstelling en eigenschappen van ondergrondversteviging hoeft beduidend minder opvulzand te worden toegepast. Doordat ondergrondversteviging na het verwerken uithardt, zal mede door het verdelen van eventuele belasting over een groter oppervlak verzakking van het straatwerk sterk worden verminderd. Ook krijgt onkruid geen kans meer om vanuit de ondergrond door de verharde laag heen te groeien. Met deze speciale ondergrondversteviger kan minder vulzand worden toegepast en zal na uitharden een geheel worden met het vulzand.

3 Grindstabilisatie
Dit is split van 2-6 mm. welke droog vermengd wordt met 1:4 trasscement (van wege de kalkbinding), deze bedding word ligt vochtig aangebracht in een laag van ongeveer 8 cm. dikte.

Voor- en nadelen van stabilisatie
Voordelen
De voordelen van stabilisatie is dat uw sierbestrating minder snel verzakt en als het verzakt zal dit meer gebeuren als geheel dan per steen afzonderlijk.

Nadelen
Door stabilisatie zal de ondergrond minder of geen oppervlakte water meer afvoeren en daarom dient de sierbestrating zodanig te worden aangelegd opdat het hemelwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd van de bestrating.
Het is kostbaarder, maar dat is slechts met een korte termijn blik want het herstraten na enkele jaren is ook veel kostbaarder dan het toepassen van een goed ondergrondversteviger

Grind

Grind is bij iedereen bekend en kan bestaan uit de vele soorten split (gebroken steentjes), grind de ronde steentjes.

Voordelen grind of split
Het voordeel van grind of split is dat het goedkoop is en makkelijk te verwerken.

Nadelen grind of split
Het nadeel van grind of split is dat het lastig beloopbaar is, duur in onderhouden lastig is schoon te houden.
Vaak ziet men dat er plasticdoek wordt aangebracht daarmee men denkt te voorkomen dat er onkruid in het grind of split komt. Nu komt het meeste onkruid(zaad) door de lucht en zal zich van bovenaf vestigen in het grind of split. Daarnaast heeft het grind of split totaal geen grip meer op de ondergrond waardoor het alle kanten kan ‘uitglijden’ en het vrijwel niet meer beloopbaar wordt. In de optiek van BT hoveniers verspild geld en materiaal.

Opheffen van de nadelen
Deze nadelen van grind worden ondervangen door het toepassen van speciale kunststofplaten. De platen zorgen ervoor dat het grind of split makkelijk beloopbaar wordt en meer stabiliteit heeft. Door een geïntegreerde gronddoek zal het grind of split zich ook niet vermengen met de ondergrond (zand of klei) waardoor het grind schoner blijft en daardoor minder onkruidgroei.

Een andere mogelijkheid is om een grindstabilisatiebed te vervaardigen. Hierbij wordt split vermengd met speciale trascement (vanwege de kalkbinding). Deze menging wordt licht vochting aangebracht in een laagdikte van minimaal 8 cm. (afhankelijk van de belasting). Hierop kan het grind worden aangebracht.

Ondergrond en kantopsluiting

Zoals al aangegeven vormt de opbouw van de ondergrond het fundament voor uw sierbestrating. Het begint met de dikte van het zandbed (het cunet)en de kwaliteit van het toegepaste zand.

Het zandbed moet een stabiele ondergrond bieden aan het straatwerk en daarom zeer goed worden verdicht, maar tegelijkertijd goed waterdoorlatend om concentratie van water te voorkomen.

De belangrijkste factoren voor de kwaliteit van het zandbed zijn:
• afwatering van het cunet (denk aan vorst),
• afschot en dwarsprofiel van de verharding,
• gelijkmatige dikte van het zandbed,
• de korrelverdeling van het zand,
• het ontbreken van verontreinigingen,
• goede aanleg en verdichting.

Afhankelijk van het gebruik bepalen wij het funderingstype van het zandbed. Een oprit waar u dagelijks met uw auto overheen rijd zal een andere fundament nodige hebben dan een terras of een tuinpad waar u alleen overheen loopt.
Ook de soort bestrating bepaald hoe de ondergrond wordt opgebouwd. Voor gebakken stenen ka het beste een laag brekerzand worden toegepast om dat dit een stabieler zandbed geeft en een betere afwatering.

Kantopsluiting
Het straatwerk moet beschermd worden tegen verzakking door onvoldoende zijdelingse opsluiting van de verharding. De keuze van de opsluiting wordt sterk bepaald door de ondergrond, de omgeving en de verwachte belasting.

Maar ook esthetiek speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze. De oplossingen kunnen variëren tussen rollagen, betonbanden, metalen randen, tot gefundeerde constructies. Al wij een tuinontwerp voor u maken houden wij met al deze zaken rekening en zullen dit duidelijk vermelden in onze begroting(en).

Waterafvoer en gevoegde tegels

Helaas kom ik nog vaak in tuinen waarbij de waterafvoer van de verharding en de gehele tuin niet goed is uitgevoerd. Het water dient altijd van de woning af te stromen, wat inhoudt dat de woning op het hoogste punt is gelegen in de tuin en niet het gazon of borders.

Om het water snel te kunnen afvoeren wordt de bestrating onder afschot gelegd, dat houdt in dat op een horizontale lengte maar er een verticale maat wordt aangehouden. Dus op 1 meter straatwerk zal het straatwerk 1-3 cm. schuin aflopen. Als dit niet kan laten we het straatwerk aflopen naar een afwateringsput of een lineair afwateringsysteem.

Deze systemen voeren het water dan weer af via uw hemelwaterafvoer en als dat niet mogelijk is brengen wij ondergrondse afwateringskratten aan waardoor het hemelwater snel naar het grondwater kan worden afgevoerd.

Voegen van sierbestrating
Bestrating kan tegenwoordig ook worden gevoegd waardoor u geen/minder last meer heeft van onkruidgroei in de voegen en/of mieren die het zand naar boven werken. Dit kan met kleine bestratingsmateriaal en met grote tegels, ik vertel u graag meer.